مجازی سازی

در دنیای it مجازی سازی مفهوم گسترده ای دارد. به طور کلی مجازی سازی به ساخت نمونه ی غیر واقعی از سخت افزار و نرم افزار موجود در شبکه می پردازد که انواع مختلفی دارد. انواع مجازی سازی به شکل زیر دسته بندی می شوند:
الف-مجازی سازی سرور
این روش جدید ترین روش مجازی سازی است که جزء اصلی هر سازمان محسوب میشود و این به دلیل امکاناتی می باشد که این راهکار در اختیار سازمان ها و ارگان ها قرار میدهد. با این روش میتوان به جای خرید چندین سرور که فقط چندی از توانایی آن را استفاده کنیم، می توانیم از یک سرور، نهایت کارایی را گرفته و با بیشترین امکانات و کمترین هزینه راه اندازی کرد.

بستن