تلفن تماس

88104234 - 88558330

نشانی

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، ما بین اسدآبادی و ولیعصر پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد ۸

 

بانک ها و موسسه ها

bank

پشتیبانی شبکه های بانک ها و موسسه ها

بانک ها و موسسه ها در دهه های اخیر به دلیل رشد روز افزون بانکداری الکترونیک داشته اند .
در واقع نیاز به زیر ساخت های امن جهت ذخیره و جا به جایی اطلاعات دارند.
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری های پیشترفته در حوزه بانکی می باشد
مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی می باشد.

پشتیبانی شبکه های بانکی قدم اول بانکداری الکترونیکی می باشد و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در شعبه ندارد.
پاراگ با تکیه بر نیروهای پیشرو و توانایی طراحی شبکه هایی با بالاترین قدرت امنیتی اطلاعات،در این زمینه فعالیت دارد.
پاراگ ، توانایی تعریف کردن بهترین زیر ساخت ها برای بانک ها و موسسات مالی را دارد.

خدمات امنیت شبکه های بانکی و امنیت زیر ساخت های بانکی از جمله موارد با رشد بسیار سریع حوزه بانکی تمامی جهان می باشد.
با روی کار آمدن فناوری های نوین در حوزه اطلاعات و ارتباطات تمامی بانک ها و موسسه های مالی نیازمند حفاظت از اطلاعات خود را دارند.
شرکت پاراگ با شناخت کامل از حوزه بانکی کشور ایران ارائه دهنده بهترین راهکارهای حفاظت از شبکه های بانکی می باشد.

وجودحفره‌های امنیتی دریک موسسه پولی ومالی، می تواندپیامدهای منفی زیادی به‌دنبال داشته باشد.
افزایش مشتریان بانکی وبانکداری الکترونیکی باافزایش اطمینان مشتریان به موسسه پولی ومالی.
سودآوری بیش‌تر موسسات پولی ومالی باجذب سرمایه‌های مشتریان افزوده شده.

کاهش احتمال غیرفعال شدن سیستم‌هاوبرنامه‌ها.
استفاده موثرازمنابع انسانی وغیرانسانی دریک موسسه پولی ومالی (افزایش بهره وری )
کاهش هزینه ازدست دادن داده توسط ویروس‌های مخرب و یاحفره‌های امنیتی (حفاظت ازداده‌های ارزشمند).
افزایش حفاظت ازمالکیت معنوی.

Banks