تلفن تماس

88104234 - 88558330

نشانی

تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، ما بین اسدآبادی و ولیعصر پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد ۸

 

شرکت ها

office-block

خدمات پاراگ برای شرکت ها

اقتصاد های بزرگ دنیا امروزه متشکل از شرکت های کوچک و متوسط و بزرگ هستند.
درون هر کدام از این شرکت ها از زیر ساختهای پیشرفته و متوسط شبکه استفاده میکنند.
این موضوع در واقع چرخه فناوری درون شرکت را می چرخانند.

هر شرکت نیازمند پشتیبانی ۲۴ ساعته جهت جلوگیری از پیش آمدهای خرابی و دزدی های اطلاعاتی می باشد.
شرکت هایی که در مدیریت بخش فناوری و اطلاعات و ارتباطات را جدی میگیرند موفقیت تضمین شده دارند.
درون هر شرکت امنیت اطلاعات بسیار با اهمیت می باشد.

همچنین ارتباطات بین کارمندان و اطلاعات موجود در شرکت نیز با اهمیت است.
ارتباطات کارمندان با یکدیگر باید به صورت امن و سالم برقرار شود.
پاراگ خدمات  طراحی زیر ساخت و اجرا شبکه ها را با توجه به اندازه شرکتها میتواند اجرا کند.

پس از اجرا پشتیبانی فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی شرکت را نیز میتواند مدیریت کند .
شرکت پاراگ با داشتن متخصصین در حوزه فناوری بهترین طراحی و اجرا و پشتیبانی شبکه های شرکت ها را پیاده می کند .
قراردادهایی متناسب با نیاز هر شرکت، مشاوره رایگان در حوزه انجام عملیات، پشتیبانی دوره ای پس از اجرا مزیت های پاراگ است.

داشتن شبکه عاری از هر گونه مشکل و خطا در برقراری اتصالات و ارتباطات، سرعت عملکرد شرکت ها را افزایش می دهد.
به بیان دیگر کاهش هزینه های شرکت ها با در نظر گرفتن رتبه بندی بخش فناوری اطلاعات همان شرکت تعیین می شود .
گرفتن خدمات حوزه IT  را برای کاهش هزینه ها و امنیت کسب و کار انتخاب می کنند.

شرکت