پشتیبان گیری و ریکاوری

پشتیبان گیری و ریکاوری از سرورها و رایانه ها یعنی، حفظ اطلاعات شرکت و سازمان ها به روی سرورهای مجازی و اختصاصی تعیین شده.
به بیان دیگر پشتیبان گیری پاراگ راه و روشی جهت جلوگیری از، حذف اطلاعات مهم و مورد نیاز در شرکت و سازمانها است.
پاراگ با برنامه پشتیبان گیری و ریکاوری از سرورها و رایانه ها به فکر هدف شما که حفظ اطلاعات خود به روی سروهای مجازی و اختصاصی است می‌باشد.

در مواردی که بنا به دلایلی، اطلاعات ما از روی سخت افزارهایی که داریم پاک شوند، حتما ناراحت و پریشان می‌شویم .
این نوع اتفاق ها در مواردی باعث ضربه های مالی و کاری سنگین و جبران نا پذیر می‌شود.
هدف اصلی پشتیبان گیری در صورت ایجاد مشکل و حذف اطلاعات در سخت افزارتان، بازیابی سریع داده ها است.

واحد پشتیبان گیری پاراگ با روش های بروز در حوزه پشتیبان گیری و ریکاوری بی وقفه به فکر رفع نیازهای شما است.

پشتیبان گیری کامل

پشتیبان گیری کامل یعنی بکاپ کامل از تمامی اطلاعات همه سیستم های یک سازمان .
درواقع بکاپ کامل از سیستم ویندوز (windows system)  باید در بر گیرنده کپی هر یک از فایل ها، بر روی vm یا هر درایو از ماشین باشد.
مزایای بکاپ کامل ریکاوری سریع داده درصورت بروز یک فاجعه (disaster) است .
در فرایند پشتیبان گیری به روش بکاپ کامل، مدیریت بهینه ذخیره سازی امکان پذیر است.
متناسب با دو رویکرد جهت پشتیبان گیری بکاپ کامل یعنی : ذخیره کامل اطلاعات و سپس حذف اطلاعاتی که نیازی ندارید.

پشتیبان گیری از فایل شیرینگ

فایل شیرینگ به جابه جایی اطلاعات به صورت فایل در درون شبکه های گفته می‌شود.
درواقع این نوع بکاپ گیری ذخیره اطلاعات درون این پروسه جابه جایی است .
در پشتیبان گیری از فایل شیرینگ، ما تمام اطلاعات ورودی به سرور از طریق شیرینگ را مشاهده و توانایی ذخیره را تعریف می‌کنیم.

پشتیبان گیری پروفایل رومینگ

پروفایل رومینگ یک مفهوم هماهنگ سازی فایل در سیستم عامل های ویندوز (Windows NT) است.
درواقع به کاربران دارای رایانه متصل به یک دامنه ویندوز، اجازه می دهد تا به هر رایانه ای در همان دامنه وارد شوند.
کاربران توانایی دسترسی به دیگر رایانه ها با همان دامنه را دارند.
پشتیبان گیری این پروفایل ها و اطلاعات موجود در فایل ها بکاپ کاملی را تنظیم می‌کند.

پشتیبان گیری هوشمند

پشتیبان گیری هوشمند یعنی یک ترکیب از بکاپ های کامل، افزایشی و تفاضلی می باشد.
در واقع بکاپ هوشمند بهترین راهکار متناسب با هدف و فضای ذخیره سازی شما تعریف می‌کند
بکاپ هوشمند یکی از روش های متناسب پشتیبان‌گیری به حساب می آید.
در این روش بکاپ به هر میزان که بهترین راهکار کارآمد پیش آید از هریک استفاده می‌شود.

پشتیبان گیری افزایشی

پشتیبان گیری افزایشی یعنی، از اطلاعاتی بکاپ گرفته می‌شود که از زمان آخرین بکاپ تغییری کرده باشند.
در این نوع بکاپ منظور از آخرین بکاپ می‌تواند هر نوع بکاپی باشد .
در واقع گرفتن یک بکاپ کامل اولیه شروط بکاپ افزایشی است.
این نوع بکاپ بیشترین کارایی را از جهت فضای ذخیره سازی دارا است
با توجه به نوع استراتژی سازمان باید پس از زمان معین درست یک بکاپ کامل (full backup) ،جهت تکرار فرآیند گرفته شود.

پشتیبان گیری افزایشی معکوس

پشتیبان گیری افزایشی معکوس نیز نیازمند بکاپ کامل اولیه می باشد.
این نوع پشتیبان گیری پس از بکاپ کامل اولیه ، هر یک از بکاپ های افزایشی موفق را به نسخه قبلی اضافه می‌کند.
در واقع در این نوع پشتیبان گیری به حالت مصنوعی یک بکاپ کامل هر زمان ایجاد می‌شود.
هر کدام از بکاپ های افزایشی اعمال شده به بکاپ کامل هم ذخیره می‌شوند.
مطابق با مدل ساختاری این نوع بکاپ مستمر بکاپ کامل به روز می شود.

پشتیبان گیری تفاضلی

بکاپ تفاضلی (Differential backup) هم نیازمند بکاپ کامل (full backup) است.
این نوع پشتیبان گیری پس از بکاپ کامل اولیه، راهی بینا بین بکاپ کامل و افزایشی را دنبال می‌کند.
این نوع بکاپ پس از آخرین بکاپ کامل هر اطلاعاتی باشد که تغییر کرده باشد بکاپ می‌گیرد.
پشتیبان گیری تفاضلی مانند بکاپ افزایشی همه اطلاعاتی را که تغییر کرده اند را ذخیره نمی کند.
در واقع تنها اطلاعاتی ذخیره می شوند که نسبت به بکاپ کامل اولیه تغییر کرده اند.
مبنا برای بکاپ گیری متوالی همان بکاپ کامل است و تفاضلی نسبت به افزایشی سرعت بازگردانی داده را افزایش می‌دهد.

انواع تجهیزات ذخیره سازی جهت پشتیبان گیری

از جمله تجهیزات نرم افزاری برای پشتیبان گیری پاراگ :
Symantec Backup Exec, Veeam Backup, Acronis, VMware Backup Solutions

Veritas Backup Exec یک محصول نرم افزاری جهت نگهداری از اطلاعات است .
برای مشتریانی که دارای شرایط فیزیکی و مجازی مختلط هستند و در حال انتقال به سرویس های عمومی هستند، طراحی شده است.
Veeam Software درواقع یک شرکت فناوری اطلاعات است، که بکاپ گیری، بازیابی فاجعه و نرم افزار هوشمند مدیریت داده را برای زیرساخت های مجازی، فیزیکی و چند ابر توسعه می دهد.
تهیه نسخه پشتیبان از VMware کپی کردن داده ها می باشد .
این روش بر روی یک ماشین مجازی (VM) است. به بیان دیگر مانع از از بین رفتن داده ها می‌شود .

و تجهیزات سخت افزاری جهت بکاپ گیری پاراگ اطلاعات شامل :
SAN ،NAS ،Tape ،RAID
متناسب با نیاز هر سازمان و شرکتی و حجم اطلاعات تجهیزات مناسب تعیین می‌شود .

ذخیره سازی مستقل از سرور SAN ،داده ها می توانند از یک دستگاه ذخیره سازی به وسیله دیگر بدون تعامل با یک سرور منتقل شوند.
با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حریم خصوصی افراد را نقض می کنند.
پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

در این حالت ذخیره سازی به روی یک سرور NAS صورت می گیرد.
در واقع سیستم NAS کارایی مانند یک هارد اکسترنال دارد که به سیستم وصل می‌شود .

ذخیره سازی با نوارها (TAPE) ،ایجاد پشتیبان گیری با نوار یک روش پشتیبان گیری قدیمی است .
درواقع از نوار مغناطیسی یا هر کارتریج نواری جهت وسیله ذخیره سازی استفاده می‌کند.

RAID یعنی «آرایه های اضافی از دیسک های مستقل»، که راهی برای ذخیره سازی داده ها بر روی تعدادی درایو است.
تعدادی سطح RAID وجود دارد که هر کدام دارای مزایای متفاوتی هستند.