آدرس و مشخصات تماس


آدرس:
تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان فتحی شقاقی، ما بین اسدآبادی و ولیعصر
پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد ۸

کد پستی:
۱۴۳۳۶۳۴۴۹۹

شماره تلفن:
۰۲۱-۸۸۱۰۴۲۳۴
۰۲۱-۸۸۵۵۸۳۳۰

شماره فکس:
۰۲۱-۸۸۴۸۲۸۶۰

آدرس ایمیل:
info@parag.pro

ارسال پیام

بستن