حملات امنیتی

حملات امنیتی

حملات امنیتی برنامه‌های TeamViewer و RMS به 400 کمپانی!محققان کسپرسکی یک کمپین فشینگ
را که به منظور سرقت بوجود آمده بود را کشف کردند.این مجرمان سایبری کمپانی‌های تولید کننده را مورد حمله قرار دادند. در اغلب موارد چنین حملاتی با هدف جاسوسی یا خرابکاری انجام می گیرد. اما هدف این حمله فیشینگ چیز دیگری بوده است و این بار مجرمان سایبری برای سرقت پول‌ها دست به حمله زده‌اند.

ادامه مطلب