ذخیره سازی اطلاعات

در بسیاری از شرکت ها از بزرگ تا کوچک مشکلی بزرگ به نام نگه داری داده ها و یا همان اطلاعات وجود دارد. از پیش تر که اطلاعات بر روی کاغذ ها جابه جا میشد با نگه داری و بایگانی آنها روبه رو بودند و هم اکنون که داده ها به صورت دیجیتالی و فایل شده است نیز این مشکل به لطف خود باقی است. متخصصین فناوری اطلاعات در سرتاسر دنیا و در شرکت های مطرح فناوری هایی را ابداع کردند که این مشکل را به مراتب حل و حتی برای باقی زمینه ها راهکارهایی نیز داراست.
استفاده از تکنولوژی های نگه داری و آرشیو اطلاعات امروزه به بسیاری از شرکت ها چه بزرگ و چه کوچک پیشنهاد میشود. چرا که در صورت عدم بهره گیری از آنها میتواند کسب و کار شما را مختل کند.
در کنار این فناوری ها سخت افزارهایی نیز ابداع شده اند که در ذخیره سازی داده های ما را کمک میکنند. این سخت افزار ها معمولا به دسته بندی های متفاوت و زمینه های گوناگون تقسیم میشوند که در زیر به برخی از پر کاربرد ترین آنها اشاره خواهیم کرد.

Cloud Storage
Grid Computing
Das Storage
Nas Storage
San Storage
  • ذخیره ساز تحت شبکه (SAN)

با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حربم خصوصی افراد را نقض می کنند،پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

امروزه آنتی ویروس های تحت شبکه سپر خوبی برای محافظت از این اطلاعات در برابر مهاجمان هستند.شرکت Eset   یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه ساخت نرم افزارهای امنیتی برای شبکه است.شرکت پاراگ مفتخر است که به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز شرکت Eset در ایران بفروش محصولات آن شرکت می پردازد.

  • ذخیره ساز تحت شبکه (NAS)

با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حربم خصوصی افراد را نقض می کنند،پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

امروزه آنتی ویروس های تحت شبکه سپر خوبی برای محافظت از این اطلاعات در برابر مهاجمان هستند.شرکت Eset   یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه ساخت نرم افزارهای امنیتی برای شبکه است.شرکت پاراگ مفتخر است که به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز شرکت Eset در ایران بفروش محصولات آن شرکت می پردازد.

  • ذخیره ساز تحت شبکه (DAS)

با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حربم خصوصی افراد را نقض می کنند،پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

امروزه آنتی ویروس های تحت شبکه سپر خوبی برای محافظت از این اطلاعات در برابر مهاجمان هستند.شرکت Eset   یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه ساخت نرم افزارهای امنیتی برای شبکه است.شرکت پاراگ مفتخر است که به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز شرکت Eset در ایران بفروش محصولات آن شرکت می پردازد.

  • ذخیره ساز تحت شبکه (SAN)

با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حربم خصوصی افراد را نقض می کنند،پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

امروزه آنتی ویروس های تحت شبکه سپر خوبی برای محافظت از این اطلاعات در برابر مهاجمان هستند.شرکت Eset   یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه ساخت نرم افزارهای امنیتی برای شبکه است.شرکت پاراگ مفتخر است که به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز شرکت Eset در ایران بفروش محصولات آن شرکت می پردازد.

  • ذخیره ساز تحت شبکه (SAN)

با افزایش روز افزون سرعت اینترنت و بوجود آمدن بد افزار ها و مهاجمانی که حربم خصوصی افراد را نقض می کنند،پیوسته اطلاعاتی که برای کسب و کار شما حائز اهمیت است در خطر سرقت و از بین رفتن قرار دارند.

امروزه آنتی ویروس های تحت شبکه سپر خوبی برای محافظت از این اطلاعات در برابر مهاجمان هستند.شرکت Eset   یکی از شرکت های قدرتمند در زمینه ساخت نرم افزارهای امنیتی برای شبکه است.شرکت پاراگ مفتخر است که به عنوان یکی از نمایندگی های مجاز شرکت Eset در ایران بفروش محصولات آن شرکت می پردازد.

بستن